Loader

IFS Logistics został opracowany przez stowarzyszenie GFSI (Global Food Standard Initiative) w celu zapewnienia bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw. Standard skierowany jest dla firm świadczących usługi logistyczne w zakresie żywności i produktów nieżywnościowych, obejmujące transport, magazynowanie, dystrybucję, załadunek/rozładunek. Standard IFS Logistics łączy wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz zasady systemu HACCP wraz z analizą ryzyka w ramach jednego systemu zarządzania bezpieczeństwem, legalnością i  jakością produktów.

ISO 22000 jest międzynarodową normą określającą wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Norma ISO 22000 zawiera wymagania systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP (Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), który jest obligatoryjny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 852/2004, ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. System wg ISO 22000 łączy ogólnie uznane kluczowe elementy zapewniające bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu dostaw i jej produkcji, w tym:

  • interaktywną komunikację,
  • jednolity system zarządzania,
  • środki kontroli istnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności poprzez wstępnie wymagane programy i plany HACCP,
  • dbałość o ciągłe ulepszanie i aktualizowanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.