Loader

W celu nieustannego podnoszenia jakości usług oferowanych przez Transgourmet Polska Sp. z o.o. wdrożyliśmy w naszym magazynie w Ożarowie Mazowieckim Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Produktu wg wymagań ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, IFS Logistics 2.1, AQAP 2130:2009. Po zakończonym wdrożeniu oraz pozytywnym przejściu audytów certyfikacyjnych uzyskaliśmy następujące certyfikaty:  ISO 22000:2005,  IFS Logistics  oraz  AQAP 2130:2009.
 

PN – EN ISO 22000 : 2005 to międzynarodowa norma, w której zdefiniowane zostały wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. ISO 22000 to jednolity standard w zakresie bezpieczeństwa żywności oparty o zasady systemu HACCP, zasady GMP i GHP oraz elementy systemu zarządzania jakością.

IFS Logistics został opracowany przez stowarzyszenie GFSI (Global Food Standard Initiative) w celu zapewnienia bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw. Standard skierowany jest dla firm świadczących usługi logistyczne w zakresie żywności i produktów nieżywnościowych, obejmujące transport, magazynowanie, dystrybucję, załadunek/rozładunek. Standard IFS Logistics łączy wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz zasady systemu HACCP wraz z analizą ryzyka w ramach jednego systemu zarządzania bezpieczeństwem, legalnością i  jakością produktów.

AQAP 2130 : 2009 „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli i badaniach”.
AQAP (Allied Quality Assurance Publication) – Publikacja Standaryzacyjna dotycząca Zapewnienia Jakości. Podstawą prawną wymagań AQAP są dokumenty standaryzacyjne NATO. AQAP 2130 : 2009 dotyczy kontroli wyrobu końcowego oraz kontroli nad jakością w toku produkcji i jakością dostawy wyrobu, zawiera wymagania ISO 9001 : 2008.
AQAP skierowany jest głównie dla przedsiębiorców, realizujących swoje usługi lub produkujących dla wojska.