Loader

Firma Transgourmet Polska Sp. z o.o. Magazyn w Ożarowie Mazowieckim posiada certyfikaty ISO 22000:2005 oraz IFS Logistics.

PN – EN ISO 22000 : 2005 to międzynarodowa norma, w której zdefiniowane zostały wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. ISO 22000 to jednolity standard w zakresie bezpieczeństwa żywności oparty o zasady systemu HACCP, zasady GMP i GHP oraz elementy systemu zarządzania jakością.

IFS Logistics został opracowany przez stowarzyszenie GFSI (Global Food Standard Initiative) w celu zapewnienia bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw. Standard skierowany jest dla firm świadczących usługi logistyczne w zakresie żywności i produktów nieżywnościowych, obejmujące transport, magazynowanie, dystrybucję, załadunek/rozładunek. Standard IFS Logistics łączy wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz zasady systemu HACCP wraz z analizą ryzyka w ramach jednego systemu zarządzania bezpieczeństwem, legalnością i  jakością produktów.