Loader
grafiki_przewodnie_720x300_historia.jpg

Początek XX wieku W Niemczech powstaje rodzinna firma Vogler, zaopatrująca restauratorów i stołówki w okolicach Moguncji. Wkrótce do grona klientów dołączają również ośrodki opieki społecznej. Z biegiem czasu firma Vogler przekształca się w „REWE – obsługa hurtowa”.

1920 Zawiązuje się niemiecki Związek Gospodarczy (WIBU), zajmujący się obsługą i dostarczaniem produktów do ośrodków zbiorowego żywienia: szpitali, domów opieki i ośrodków pomocy społecznej.

1927 REWE zaczyna się specjalizować w zaopatrywaniu ludności w Niemczech w żywność i artykuły codziennego użytku.

1980 REWE i WIBU zostają partnerami w zakresie handlu hurtowego. Siedziba centrali mieści się w Moguncji. Ponadto w Koblencji, Moguncji i Bremie pod nazwą „C-GRO” powstają centra handlu hurtowego typu Cash&Carry.

1997 REWE WIBU przejmuje firmy BLV od Metro AG z Düsseldorfu. Tym samym powstaje największa w Niemczech firma dostawcza zaopatrująca odbiorców hurtowych.

2000 – 2002 Kolejne przejęcia firm: Sanco; FZ-Fresh i A. Hinsch;

2003 Przejęcie obsługi odbiorców hurtowych od „Hamburger Käselagers“ i zmiana nazwy firmy na „REWE-Großverbraucher-Service Nord GmbH“ z siedzibą w Hamburgu.

2006 - 2007 Następne przejęcia firm: Stoever Frischdienst oraz od koncernu Distributa centrum handlowe Cash &Carry w Saarlouis.

2009 REWE-Großverbraucher-Service zostaje częścią nowo utworzonego holdingu Transgourmet, spółki z kapitałem mieszanym REWE Group i Coop Schweiz.

2010 REWE-Großverbraucher-Service zmienia się w REWE-Foodservice.

2011 Coop przejmuje całą grupę Transgourmet z firmami: HOWEG, Prodega/Growa CC, Transgourmet Francja, FEGRO/SELGROS, jak również  REWE-Foodservice. Następuje zacieśnienie współpracy między Grupą Coop i REWE Group.

2014 Zmiana nazwy z REWE-Foodservice na Transgourmet. Transgourmet obecna w Niemczech, Francji i Szwajcarii.

2015 Start działalności Transgourmet w Polsce. Uruchomienie pierwszego magazynu w Ożarowie Maz. k. Warszawy.