Loader

POLITYKA PRYWATNOŚCI TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o.

Szanowny Kliencie, chcemy poinformować, że ochrona prywatności ma dla Transgourmet Polska Sp. z o. o. ogromne znaczenie. W związku z tym pragniemy przybliżyć poniższe informacje dotyczące sposobu przetwarzania oraz ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Ciebie, przez Transgourmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jak i zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów, w związku z korzystaniem przez nich m.in. z usług serwisu.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Transgourmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul Zamenhofa 133, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr: 0000045597, NIP: 781-10-11-998, REGON 630375413, kapitał zakładowy: 347.000.000,00 zł. adres e-mail: iod@selgros.pl. Zwaną dalej – Administratorem.

CEL ZBIERANIA DANYCH

1.    Rejestracja Klienta, wystawienie Karty Klienta Selgros Cash&Carry – dane osobowe uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego, wykorzystywane są w celach: rejestracji Klienta, wystawienia Karty Klienta Selgros Cash&Carry, weryfikacji Klienta, umożliwienia dokonania zakupów za pomocą Karty Klienta, rozliczenia z operatorem płatności, organizacji dostawy zakupów, zakładania i utrzymania konta Klienta, wystawienia faktury lub paragonu. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), art. 6 ust 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
2.    Konto Klienta - umożliwiające korzystanie z Aplikacji Mobilnej lub sklepu internetowego SELGROS24.pl oraz wykorzystywanie innych narzędzi internetowych – wówczas dodatkowo przetwarzamy Twoje dane dla celów wykonania umowy                      o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umożliwienia Ci dokonywania zakupów w sklepie internetowym. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
3.    Świadczenie usług – dane osobowe będą wykorzystywane w celach związanych z  realizowaniem usług oferowanych przez Transgourmet Polska Sp. z o. o. np. organizacji dostawy zakupów. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
4.    Przesyłanie zamówionych informacji handlowych – przetwarzanie danych osobowych, do realizowania usług świadczonych drogą elektroniczną wysyłania informacji handlowych w tym niepublicznej reklamy alkoholu i innej komunikacji marketingowej lub promocyjnej, informowania Klienta o akcjach marketingowych, promocjach i konkursach  i  umożliwienia Klientowi udziału w nich, prowadzenia badania satysfakcji Klienta. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z  przepisami art. 10 ustawy z  dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub/i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne w zależności od wyrażonej przez Ciebie treści zgody w Formularzu Rejestracyjnym i Formularzu Newsletter.
5.    Rekrutacja – wszelkie dane osobowe przesyłane przez Ciebie, w celu wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w  tym celu. Wszystkie zatrudnione przez Administratora osoby, które w  ramach pełnienia swoich obowiązków służbowych będą przetwarzały Twoje dane osobowe posiadają pisemne, imienne upoważnienia oraz odpowiednią wiedzę do zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym osobowym. Dane będą przetwarzane zgodnie  z  przepisami Kodeksu Pracy. Dane wykraczające poza te wskazane                                                    w  Kodeksie Pracy na podstawie Twojej zgody.
6.    Zapewnienie kontaktu – wszelkie dane osobowe udostępnione przez Ciebie w celu nawiązania kontaktu z Administratorem za pomocą za pomocą formularzy kontaktowych, infolinii, poczty elektronicznej, będą przetwarzane wyłącznie w tym celu. Podstawą ich przetwarzania będzie art. 6 ust 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Przetwarzanie odbywa się również na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z  dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.                  Każda korespondencja mailowa, automatycznie przekierowywana jest na serwer państwa trzeciego, tj. Szwajcarii.
7.    Dochodzenia roszczeń – w przypadkach nieprzestrzegania przepisów prawa, niewywiązywania się z warunków umownych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
8.    Przepisów prawa – dane osobowe mogą być przetwarzane również w przypadkach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
9.    Profilowanie – podczas realizowania kampanii marketingowych może dochodzić do  profilowania Twoich danych osobowych, którego celem jest dostosowanie oferty handlowej do Twoich zainteresowań i potrzeb. Tworzone kampanie reklamowe mogą zawierać indywidualnie dobrane oferty i rabaty dedykowane tylko dla Ciebie, które nie będą dostępne dla innych. Zapewniamy, że nie przetwarzamy Twoich danych w  sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
10.    Stosowanie monitoringu wizyjnego – monitorowanie naszych Hal Sprzedaży Selgros Cash&Carry w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania kradzieżom i  oszustwom,  wykrywania przestępczości i  zachowań antyspołecznych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
11.    Pliki Cookies – optymalizacja naszych stron internetowych w celu zapewnienia przyjemniejszych zakupów i unikania wyświetlania reklam, które nie wzbudzą Twojego zainteresowania. Gromadzenie i analiza danych następuje wyłącznie w  formie uniemożliwiającej nam identyfikacja Twojej tożsamości. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
12.    Inne źródła danych osobowych - możemy również wykorzystywać dane osobowe z  innych źródeł, takich jak specjalistyczne firmy dostarczające informacje lub kanały mediów internetowych.
13.    Inne sposoby przetwarzania – Twoje dane osobowe, mogą być przetwarzane również w celach: rozliczenia z operatorem płatności, prowadzenia analiz i statystyk, archiwizacji danych.

CZY PODANIE PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE

Podanie danych w zakresie nazwy firmy (lub imienia i nazwiska Klienta), adresu i numeru NIP jest wymogiem ustawowym, aby można było wystawić fakturę za zakupy. Podanie danych w  zakresie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych jest wymogiem umownym. Brak podania takich danych uniemożliwi rejestrację Klienta, a w konsekwencji wydanie Karty  Klienta Selgros Cash&Carry. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Administrator oświadcza, iż zbiera dane tylko w niezbędnym zakresie. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa, a także, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jak również na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz cofnąć w każdym czasie.

PLIKI COOKIES, ADRES IP

Strony internetowe Administratora wykorzystują pliki cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej strony Internetowe, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających strony internetowe. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin stron internetowych. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń końcowych. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Podczas korzystania ze stron internetowych Administratora mogą być pobierane dodatkowe informacje, w  szczególności: adres IP przypisany do Twojego komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twoich urządzeń końcowych.
b. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia końcowego i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych Twojego z komputera.

CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES


1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Uwierzytelniania, kiedy korzystasz z indywidualnego Konta Klienta i zapewnienia sesji w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b. Analiz i badań oraz audytu oglądalności tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności korzystania ze stron internetowych.
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą  w USA);
b. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc          z siedzibą w USA).

GOOGLE ANALYTICS

Administrator oświadcza, iż korzysta na swoich stronach internetowych z narzędzia Google Analytics, które służy do zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za  pośrednictwem narzędzi analitycznych sługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony.
Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
Dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, firma Google UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f DSGVO.
Informacje innych firm: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: http://www.google.com/analytics/terms/en .html, Polityka prywatności: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html i Polityka prywatności: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy

MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

1. Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do  Twojego komputera. Zmiany ustawień, możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o   możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Możesz w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w   przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
WYKAZ PLIKÓW COOKIES
a)    Strona internetowa - selgros.pl


b)    Strona internetowa – selgros24.pl
 


SPOSÓB WYŁĄCZENIA OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES DLA NAJPOPULARNIEJSZYCH PRZEGLĄDAREK

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla Twojego komputera. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Twojego komputera wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.                          W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze stron internetowych będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
1.    Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
2.    Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
3.    Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
4.    Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
5.    Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html - Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku jakichkolwiek problemów z plikami Cookies, lub chęci otrzymania szerszych informacji z  Możesz udzielić, bądź odmówić udzielenia zgody na instalowanie i   wykorzystywanie plików Cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W   przypadku, kiedy nie chcesz otrzymywać określonego rodzaju plików Cookies, możesz je  wyłączyć dokonując opisanych w Polityce zmian w  ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące pliki Cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, co oznacza ,że pliki Cookies będą przechowywane na urządzeniu końcowym. Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić Tobie blokowanie plików Cookies, ale istnieje możliwość, że nie wszystkie pliki cookie będą blokowane, ze względu na wybrane ustawienia przeglądarki internetowej.  

FIXMEDIA

Flixmedia współpracuje z wybranym przez Ciebie sprzedawcą detalicznym w celu dostarczenia oficjalnych informacji producenta o danym produkcie. Nie jest to usługa reklamowa. Flixmedia przetwarza Twój adres IP wyłącznie w celu umożliwienia dostarczenia filmu, obrazu lub tekstu od producenta, ale nie przechowuje Twojego adresu IP w ramach tej usługi dla sprzedawcy i nie udostępnia go osobom trzecim, innym niż partnerzy technologiczni, którzy obsługują wyświetlanie informacji. Flixmedia nie przetwarza ani nie przechowuje żadnych innych danych osobowych dotyczących Ciebie, ani też nie uzyskuje ich od stron trzecich. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania przez Flixmedia Twojego adresu IP, wyślij je na adres: GDPR@flixmedia.eu.

PROFILOWANIE

TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o., pragnie poinformować, iż podczas realizowania kampanii marketingowych, może dochodzić do profilowania Twoich danych osobowych, którego celem jest dostosowanie oferty handlowej do Twoich zainteresowań i  potrzeb. Tworzone kampanie reklamowe mogą zawierać indywidualne dobrane oferty i  rabaty dedykowane tylko dla Ciebie, które nie będą dostępne dla innych.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe będą przetwarzane – odpowiednio – przez czas, w którym będziesz naszym Klientem, będziesz posiadać Kartę Klienta Selgros Cash&Carry, a także przez czas obowiązywania umów, które z nami zawrzesz. Ponadto Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez czas wynikający z takich przepisów oraz dla celów archiwalnych i analitycznych przez okres maksymalnie 10 lat. Dla celów podatkowych i  rachunkowych Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat po roku, w   którym miało miejsce dane zdarzenie (np. płatność faktury). W pozostałym zakresie, Twoje dane będziemy przechowywać do momentu, gdy wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych lub wycofasz zgodę.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom, które realizują dla nas określone usługi takie jak: obsługa i wsparcie technologii, w tym utrzymanie konta Klienta w  systemach informatycznych; usługi przechowywania danych, łączenia i analizy danych; obsługa naszych programów i akcji marketingowych i ofertowych; usługi przygotowania oraz dostarczania korespondencji pocztą lub w postaci elektronicznej, w tym newslettery; realizacja płatności poprzez system ecard.pl. Podmioty, którym udostępniamy Twoje dane osobowe przetwarzają je  wyłącznie na cele TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o., a zatem nie wykorzystują ich  dla  swoich własnych celów. Twoje dane mogą również zostać przekazane innym odbiorcom, takim jak dostawcy usług płatniczych, firmy kurierskie, którzy realizują usługi dla Ciebie. Twoje dane mogą być udostępnione także podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, takim jak organy ścigania czy sądy, lecz tylko w oparciu o żądanie spełniające odpowiednie wymagania prawne.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ KONTROLOWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE:

Przysługują Tobie następujące prawa związane z Twoimi danymi osobowymi: prawo dostępu do treści swoich danych; prawo ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy, także o przysługującym prawie wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wymienione uprawnienia możesz wykonać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych, jeżeli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych, jeżeli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o.; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte, jeśli wynika to z  przepisów prawa;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli Twoje dane są  nieprawidłowe – na okres pozwalający TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o . sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o., ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy  sprzeciw jest prawnie uzasadniony;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w  sposób automatyczny;
• w odniesieniu do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją; kiedy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE (m.in.)
•    proces przetwarzania danych osobowych w TRANSGOURMET POLSKA Sp. z o. o. oparty został na przepisach prawa;
•    wprowadziliśmy niezbędne, zgodne z RODO zabezpieczenia organizacyjne;
•    zapewniamy bezpieczeństwo fizyczne budynków i ograniczony dostęp do  pomieszczeń;
•    dostęp do budynków nadzorowany jest przez służbę ochrony;
•    pomieszczenia zabezpieczone są przed skutkami pożaru;
•    pomieszczenia  kontrolowane są przez system monitoringu;
•    dostęp do systemów teleinformatycznych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy;
•    bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta Selgros i dokonywania zakupów w sklepie internetowym SELGROS24.pl . Administrator stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE


W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji dotyczących sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w szczególności chęci skorzystania z przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej iod@selgros.pl.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOSCI

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie. Zmiana wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronach internetowych Administratora.
2. Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2018 r.