Loader

Sukces Transgourmet opiera się na wydajnej pracy naszych pracowników.

Dlatego jako pracodawca czynimy wszystko, żeby zapewnić optymalne warunki pracy. Uważamy, że skutecznie tworzy to więź pracowników z firmą i przyciąga do Transgourmet nowe, ciekawe talenty.
Transgourmet oferuje uregulowane godziny pracy oraz uczciwe i stosowne do sytuacji rynkowej wynagrodzenie. Stwarzamy wiele możliwości rozwoju kariery zawodowej oraz awansu w naszych strukturach. Firma wspiera doskonalenie zawodowe pracowników i umożliwia im uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

PRACA W TRANSGOURMET