Loader
grafiki_przewodnie_720x300_Zywienie-zbiorowe.jpg

Szpitale, placówki oświatowe, stołówki pracownicze, wojsko, policja

...służba więzienna, domy seniorów i opieki społecznej, schroniska i akademiki oraz firmy cateringowe – wymagania stawiane przed różnymi punktami zbiorowego żywienia są tak różne, że idealnie wpasowują się w naszą ofertę.
Wiemy co będzie najlepsze dla przedszkolaka i jakiego menu potrzebują seniorzy. Dlatego też kładziemy indywidualnie wyważony nacisk na aspekty zdrowotne  i pomoc w tworzeniu jadłospisów. Dostrzegamy także niszowe potrzeby poprzez ustalenie pełnego asortymentu. Pokażemy i udzielimy wsparcia w codziennej działalności, aby podejmowanie decyzji nie było problemem lecz przyjemnością.