Loader

Odpowiedzialność za jakość produktów

Oferujemy produkty alternatywne wobec żywności produkowanej konwencjonalnie. Szczególnie dotyczy to mięsa i wędlin, ryb i owoców morza, a także nabiału, czyli tych działów produkcji, gdzie niezwykle ważne jest odpowiedzialne i humanitarne traktowanie zwierząt. Nasi klienci otrzymują produkty certyfikowane z ekologicznych hodowli. U nas mogą zaopatrzyć się również w owoce i warzywa, produkowane i kontrolowane zgodnie z unijnymi rozporządzeniami dotyczącymi ekologicznych zasad produkcji.
Firma Transgourmet Polska sp. z o.o. zobowiązuje się do spełniania wymagań prawnych i administracyjnych, a także do zapewnienia zasobów niezbednych do funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Produktu. Ciągłe doskonalenie jest zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, IFS Logistics 2.1, AQAP 2130:2009.